Moderne brievenbus

Foto’s – Afbeeldingen

€160 Excl. BTW

Quantity:

Productbeschrijving

Onze foto’s van onze producten zijn enkel met toestemming van ons te gebruiken.
Deze zijn namelijk auteursrechtelijk beschermd.
Al onze foto’s die u kan vinden op internet zijn auteursrechtelijk beschermd, eveneens deze van sociale media.

U kan onze foto’s kopen voor gebruik volgens de tarieven van Sofam.be

Tarieven voor gebruik van onze foto’s op publicitaire website’s gelding voor 1 jaar:

Formaat van het werk op het scherm
1/16 pagina : 159,64 €
1/8 pagina : 174,16 €
1/4 pagina : 217,70€
1/2 pagina : 246,72 €

Prijzen exclusief btw

Wanneer de gebruiker de hoger vernoemde verplichtingen niet
gerespecteerd heeft en bijgevolg de rechten van de auteur geschonden
heeft, behouden de auteur en SOFAM zich het recht voor om, naast de
gebruikelijke auteursrechten, schadevergoedingen aan te rekenen.

Bij reproductie zonder voorafgaande toestemming
Wanneer een werk gereproduceerd wordt zonder voorafgaande
toestemming van de auteur en/of van zijn rechthebbende, wordt er
een schadevergoeding voorzien van 200% van het basisrecht met
een minimum van 123,95 € per exploitatie.

Bij reproductie zonder naamsvermelding
Wanneer een werk gereproduceerd wordt zonder vermelding van
de naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende, wordt er een
schadevergoeding voorzien van 100% van het basisrecht met een
minimum van 123,95 € per exploitatie.

Bij reproductie met verkeerde naamsvermelding
Wanneer een werk genaamtekend is met een andere naam dan deze van de
auteur en/of van zijn rechthebbende, wordt er een schadevergoeding voorzien
van 300% van het basisrecht met een minimum van 247,89 € per exploitatie.